Kontakt

HOME VISION
Područni Ured - GRAND CENTER

Hektorovićeva 2, 10 000 Zagreb, Hrvatska

+385 92 1 905 905

01 4816 365

PIRANA DOO ZAGREB Since 2015 - OIB 69930733036
VAT NO HR 69930733036

Ukoliko Vam je potrebno opremanje svim vrstama namještaja, od modernog dizajnerskog, Spa,  vanjskog lounge namještaja, stilskog/baroknog, pa sve do originalnog Engleskog Chesterfield namještaja sa gumbima, posjetite i naše ostale stranice koje se bave opremanjem objekata, te imaju bogatu referentnu listu iza sebe -> www.landshop.hr  www.chesterfield.hr