SKLADIŠNI ŠATORI - HANGARI - PROFESIONALNI ŠATORI ZA SKLADIŠTENJE  - RADIONE - SKLADIŠTA - INDUSTRIJSKI ŠATORI  -  OPG ŠATORI

SKLADIŠNI ŠATORI - MONTAŽNE HALE - PROFESIONALNI ŠATORI ZA ČITAVU SEZONU.

650-900g/m2 debljina cerade . Konstrukcija od šipki debljine 5-8 cm, klasična konsturkcija ili dupla rešetkasta. Mogućnost otiskivanja LOGOTIPA FIRME. Dva oblika u ponudi : C OBLIK i A OBLIK, po želji.
Tri boje cerade u ponudi : BIJELA, SIVA, ZELENA.
ŠATORI SE RADE PO EU STANDARDIMA TE POSJEDUJE CE CERTIFIKATE. VISINE OD 4-8 m
Vatrootporna Cerada
Izrada isporuka 8 tjedana
 
⬇️ DIO MODELA SA CIJENAMA ISPOD GALERIJE ⬇️


Ostale dimenzije na upit : homevision.hr@gmail.com

8 m x 7 m x Visina 4.8 m (56 m2) Vatrootporna Cerada 650g/m2 , šipke promjer 5-6 cm, total 800 kg
CIJENA 3.600,00 € + PDV

9.1 m x 7.9 m x Visina 4.2 m (72 m2) Vatrootporna Vatrootporna Cerada  Cerada 650g/m2 , šipke promjer 6-8 cm, total 850 kg - CIJENA 3.700,00 € + PDV

10 m x 7 m x Visina 4.8 m (70m2) Vatrootporna  Cerada 650g/m2 , šipke promjer 5-6 cm, total 900 kg
CIJENA 3.700,00 € + PDV

13.6 m x 7.9 m x Visina 4.2 m (cca 110 m2) Vatrootporna  Cerada 650g/m2 , šipke promjer 6-8 cm, total 1100 kg
CIJENA 4.700,00 € + PDV

12 m x 7 m x Visina 4.8 m (cca 90 m2) Vatrootporna Cerada 650g/m2 , šipke promjer 5-6 cm, total 1000 kg
CIJENA 3.990,00 € + PDV

12 m × 9.20 m × Visina 4.5m (cca 111 m2) Vatrootporna  Cerada 650g/m2 , šipke promjer 6 cm,
Debljina stijenki šipki 1,5-1, 8 mm. Total težina 1000 kg. Mehanička vrata na ručicu
CIJENA 4.900,00 € + PDV

15 × 10 m × Visina 6 m (150 m2 ) Vatrootporna 650 g cerada, rešetkasta konstrukcija duple šipke promjer 6 cm,
Debljina stijenki šipki 1,5 mm. Total 2200 kg. Mehanička vrata na ručicu
CIJENA 6.900,00 € + PDV

20 × 9.15 m × Visina 4.5 (183 m2 ) Vatrootporna 650 g cerada, šipke promjer 5-6 cm, Debljina stijenki šipki 1,5-1, 8 mm.
Total 1400 kg. Mehanička vrata na ručicu
CIJENA 6.700,00 € + PDV

20 × 9.15 m × Visina 4.5 (183 m2 ) Vatrootporna  650 g cerada, šipke promjer 6-8 cm, Debljina stijenki šipki 1,5-2 mm
Total 1700 kg. Mehanička vrata na ručicu
CIJENA 6.900,00 € + PDV

25 m x 7.9 m x Visina 4.2 m (200 m2) Vatrootporna Cerada 650g/m2 , šipke promjer 6-8 cm, total 1800 kg
CIJENA 6.900,00 € + PDV

18 m x 10 x Visina 5,2 m (180 m2) Vatrootporna Cerada 650g/m2 , rešetkasta konstrukcija duple šipke promjer 5 cm, total 1700 kg CIJENA : 8.500,00 € + PDV

 24m x 10 x Visina 5,2 m (240 m2) Vatrootporna Cerada 650g/m2 , rešetkasta konstrukcija duple šipke promjer 5 cm, total 2000 kg CIJENA : 8.900,00 € + PDV

20 × 10 m × Visina 6 m (200 m2 ) Vatrootporna  650 g cerada, rešetkasta konstrukcija duple šipke promjer 6 cm,
Debljina stijenki šipki 1,5 mm. Total 2500 kg. Mehanička vrata na ručicu
CIJENA 8.990,00 € + PDV

26 × 9.15 m × Visina 4.5 (240 m2 ) Vatrootporna  650 g cerada, šipke promjer 5-6 cm, Debljina stijenki šipki 1,5-1, 8 mm.
Total 1700 kg. Mehanička vrata na ručicu
CIJENA 7.500,00 € + PDV

26 × 9.15 m × Visina 4.5 (240 m2 ) Vatrootporna  650 g cerada, šipke promjer 6-8 cm, Debljina stijenki šipki 1,5-2 mm
Total 2100 kg. Mehanička vrata na ručicu
CIJENA 7.990,00 € + PDV

24,40 ×12,20 × 6,4 m (300 m2) VATROOTPORNA CERADA 900g /m2 rešetkasta konstrukcija duple šipke 6, razmak 3 m, debljina stijenki šipki 1,8 Mehanička vrata na ručicu na prednjoj i stražnjoj strani. Težina 6000 kg
CIJENA 19.900,00 € + PDV

EXTRA VISOKI sa mehaničkim vratima
18 m x 9.15 x Visina 7 m (165 m2) Vatrootporna  Cerada 650g/m2 , rešetkasta konstrukcija duple šipke promjer 6-8 cm, total 2500 kg  CIJENA : 8.900,00 € + PDV

EXTRA VISOKI sa mehaničkim vratima
20 m × 20 m × 8 m (400 m2) Vatrootporna  CERADA 650g /m2 rešetkasta konstrukcija duple šipke 6-8 cm, debljina stijenki šipki 1,8 mm -2,5 mm
Težina 8500 kg
CIJENA : 28.000,00 € + PDV

EXTRA VISOKI sa mehaničkim vratima
20 m × 20 m × 8 m (400 m2)  Vatrootporna  CERADA 900g /m2 rešetkasta konstrukcija duple šipke 6-8 cm, debljina stijenki šipki 1,8 mm -2,5 mm
Težina 9000 kg
CIJENA 29.900,00 € + PDV 

30,50 × 15,24 × 7 m (465 m2) VATROOTPORNA CERADA 900g /m2 rešetkasta konstrukcija duple šipke 6, razmak 3 m, debljina stijenki šipki 1,8 Mehanička vrata na ručicu na prednjoj i stražnjoj strani. Težina 5000 kg
CIJENA 27.000,00 € + PDV

36,72 ×15,24 × 7 m (550 m2) VATROOTPORNA CERADA 900g /m2 rešetkasta konstrukcija duple šipke 6, razmak 3 m, debljina stijenki šipki 1,8 Mehanička vrata na ručicu na prednjoj i stražnjoj strani. Težina 6000 kg
CIJENA 29.900,00 € + PDV

EXTRA VELIKA KVADRATURA
45,72 ×15,24 × 7 m (700 m2)
VATROOTPORNA CERADA 900g /m2 rešetkasta konstrukcija duple šipke 6, razmak 3 m, debljina stijenki šipki 1,8 Mehanička vrata na ručicu na prednjoj i stražnjoj strani. Težina 8000 kg
CIJENA 39.000,00 € + PDV

EXTRA VISOKI - VELIKA KVADRATURA
40 × 20 × 8 m (800 m2)
VATROOTPORNA CERADA 900g /m2 rešetkasta konstrukcija duple šipke 8 i 6, razmak 2,5 m, debljina stijenki šipki 1,8 -2,5 mm Mehanička vrata na ručicu na prednjoj i stražnjoj strani. Težina 10.000 kg
CIJENA 49.000,00 € + PDV